header-apothekers Apothekers

Top 10 afkeuringen en oplossingen

Als uw declaratie wordt afgekeurd, dan gebruiken verzekeraars altijd een melding om aan te geven waarom de declaratie is afgewezen. Dit zijn landelijke meldingen die vaak voor verschillende zorgsoorten worden gebruikt. Vandaar dat niet altijd duidelijk is wat u kunt doen om een goede herdeclaratie in te sturen. 

Wij hebben gekeken naar de afkeurmeldingen die in de eerste zes maanden van 2021 het meest zijn gebruikt. Per melding hebben we aangegeven wat het probleem is en hoe u alsnog een herdeclaratie in kan sturen. Dit overzicht vindt u hier.

Bijkomende meldingen
Het verwerken van afkeuringen bij apotheek-declaraties is lastiger door zogenaamde ‘bijkomende meldingen’. Als u één verstrekking declareert, leidt dit meestal tot twee declaratieregels: een voor het geleverde middel en een voor de terhandstellingskosten (WMG). Verzekeraars zijn verplicht om bij een afkeuring beide declaratieregels af te keuren en ook beide declaratieregels een afkeurmelding te geven. Ook als slechts een van de declaratieregels fout is. Bijvoorbeeld:

  • U levert een geneesmiddel maar in uw declaratie gebruikt u per ongeluk een artikelnummer wat niet meer in de taxe staat;
  • De verzekeraar kan uw declaratie dan afkeuren, waarbij de declaratie van het geleverde middel wordt afgekeurd met de melding: ZI-artikelnummer komt niet voor in de taxe van de maand van aflevering.
  • De declaratie van de terhandstellingskosten (WMG) wordt afgekeurd met de melding: Record is niet beoordeeld (wegens afkeuring boven- of ondergeschikte records).

In dat geval is de melding bij de WMG-declaratie een bijkomende melding. Hier hoeft u geen actie op te ondernemen. U hoeft alleen het artikelnummer van het geleverde middel aan te passen en dan kunt u een herdeclaratie insturen

Button nieuws