header-apothekers Apothekers

Declareren met de Dagtarief-dienst

op .

Enkele jaren geleden zijn de grote verzekeraars voor de vergoeding van incontinentiemateriaal overgestapt op een dagprijs-vergoeding. Onze klantenservice krijgt regelmatig vragen over deze vergoedingswijze en hoe CHA daarbij kan helpen.

Bij een dagprijs-systeem krijgt u geen vergoeding op basis van het materiaal dat u levert, maar op basis van een patiëntprofiel. Na een intake-gesprek deelt u de patiënt in het best passende profiel in. Dit profiel geeft een richtlijn voor het materiaal dat u kunt leveren, het normverbruik per dag en bepaalt welke vergoeding u per dag kunt declareren. Aan het eind van de maand declareert u niet het materiaal dat u hebt geleverd, maar het profiel van de patiënt en het aantal dagen waarvoor u materiaal hebt geleverd.

Vaak is het niet gemakkelijk om deze profielen via uw AIS te declareren. Vandaar dat CHA de zogenaamde Dagtarief-diensten heeft ontwikkeld. Als u gebruik maakt van deze dienst registreert u het patiëntprofiel eenmalig in CHA-Online. Daarna declareert u gewoon het geleverde materiaal bij CHA, net als uw overige leveringen. Wij zorgen er voor dat per patiënt het juiste profiel, met het juiste aantal dagen en het juiste bedrag bij de verzekeraar wordt gedeclareerd. Uiteraard helpen we u bij het bewaken van dit traject door u te waarschuwen als u langere tijd geen materiaal hebt geleverd, of materiaal levert aan een patiënt die nog niet in een profiel is ingedeeld.

Aan het eind van de maand maken wij een rendementsrapport. In dit rapport vergelijken we de kosten van het geleverde materiaal (op basis van de AIP) met de vergoeding die u ontvangt.

Wijzigt er iets aan het profiel van een patiënt, dan kunt u dit eenvoudig zelf bijhouden in CHA-Online. Wilt u meer informatie over de dagtarief-dienst van CHA? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze Servicedesk.

Vervolg bevindingen 2017

op .

Ieder jaar controleert CHA of de eerste declaraties van het nieuwe jaar correct worden verwerkt. Door aan het begin van het jaar direct aandacht te besteden aan de nieuwe prijs– en vergoedingsafspraken voorkomen we herstelacties achteraf. Nu de eerste twee maanden zijn verwerkt, kunnen we de volgende zaken melden.

Zilveren Kruis: Voorschotbetaling & opstartproblemen
Zilveren Kruis begon 2017 met enkele opstartproblemen. Hierdoor zijn niet alle facturen binnen de contractueel afgesproken termijn verwerkt. Vandaar dat de verzekeraar in februari voorschotten heeft betaald. Daarnaast zijn er in februari enkele declaraties onterecht afgekeurd of gecorrigeerd.
Voor de apotheken in het Postbus Plus-Traject heeft CHA deze punten opgelost. Indien u geen gebruik maakt van het Postbus Plus-Traject adviseren wij u de retourinformatie en betalingen zelf te bewaken.

De Friesland: onterechte afkeuringen ivm ontbreken contract
Bij De Friesland zijn opvallend veel declaraties afgekeurd. Hierbij werd de WMG-declaratie afgekeurd met de melding: “WMG-tariefcode modulaire tariefstructuur ontbreekt of is onjuist.”
Deze afkeuringen werden veroorzaakt doordat niet alle contracten tijdig waren ingevoerd bij de verzekeraar. Voor de apotheken in het Postbus Plus-Traject heeft CHA herdeclaraties ingestuurd.

Contracten VGZ-volmachten
Na de declaratieverwerking van februari bleken er nog wijzigingen te zijn in de contractafspraken van de VGZ-volmachten. Deze wijzigingen zijn eind februari ingevoerd zodat de declaraties vanaf 1 maart direct met de juiste afspraken zijn verwerkt. CHA is in overleg met de volmachten over een herstel van de declaraties die in februari zijn verwerkt. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij de desbetreffende zorgverleners.

Aevitae: onterechte afkeuringen anticonceptie
Aevitae heeft declaraties van anticonceptie onterecht afgekeurd. Hierbij zijn de declaraties afgekeurd met de melding: “Aantal prestatierecords horend bij prestatierecord met prestatiecodelijst 060 (WMG-tariefcode) ontbreekt of is onjuist.”
Voor de apotheken in het Postbus Plus-Traject heeft CHA herdeclaraties ingestuurd.

Gebruik de juiste AGB-code

op .

Vorige maand zijn er bovengemiddeld veel declaraties afgekeurd omdat de combinatie van de AGB-code van de declarant en de code van de praktijk niet bij VEKTIS was geregistreerd. Omdat dit vaak leidt tot afkeuring van een hele factuur hebben deze afwijzingen vaak een grote impact per praktijk.

Mogelijk heeft dit te maken met de vraag van Zilveren Kruis om de AGB-code van de eigenaar in te vullen als beherend apotheker. Een andere veel voorkomende oorzaak is een wisseling van beherend apotheker die nog niet bij VEKTIS is geregistreerd.

Deze afkeuringen kunt u voorkomen door bij VEKTIS te controleren welke AGB-codes voor uw praktijk zijn geregistreerd. Hier kunt u ook zien welke apothekers aan uw praktijk zijn gekoppeld en u dient te gebruiken in uw declaraties. Deze controle kunt zelf uitvoeren op de website van VEKTIS.


Button nieuws