header-home apothekers verzekeraars

Nieuwe release CHA-Online

op .

Onlangs is er weer een nieuwe release van CHA-Online opgeleverd. In deze release hebben we aandacht besteed aan het uitbreiden van opschonen van acties en het maken van notities bij acties.

Uitbreiding opschonen van acties
Naast de reeds bestaande redenen voor het opschonen van factuur-, patiënt-, of declaratieacties, zijn er extra opties toegevoegd. Hiermee kan er nog specifieker worden aangegeven waarom een afgekeurde declaratie is opgeschoond in plaats van geherdeclareerd. Het is vanaf nu bijvoorbeeld mogelijk om een actie op te schonen als Oninbaar en tevens aan te geven dat de declaratie oninbaar is omdat de patiënt is verhuisd naar het buitenland, er geen contract is of omdat de declaratie te oud is. Hiermee kunt u, door gebruik te maken van export-overzichten in Excel, analyses maken en zo afkeuringen voorkomen.

Notities bij het verwerken van declaraties
Het is vanaf deze release ook mogelijk om korte notities te maken bij het verwerken van de Acties. Deze notities kunnen worden toegevoegd bij het opschonen van acties, het terugzetten in de actielijst en bij het herdeclareren. De notitie is alleen zichtbaar in CHA-Online en wordt niet doorgestuurd aan de zorgverzekeraar. Daarom leent deze optie zich perfect voor het maken van aantekeningen voor uzelf of voor collega’s. Gebruikers van een ketenaccount kunnen met deze optie ook notities of tips meegeven aan de aangesloten apotheek of interne notities maken die alleen zichtbaar zijn in de ketenapplicatie.

Button nieuws