header-home apothekers verzekeraars

Vergoeding GVS-bijdrage Tresiba® en Betmiga®

op .

De fabrikanten van Tresiba® en Betmiga® hebben een terugbetalingsregeling opgezet waarbij u het verschil tussen de apothekersinkoopprijs (AIP) en GVS-vergoedingslimiet via de groothandel terug kan vragen. Deze terugbetalingsregeling betekent dat u voor deze twee middelen geen eigen bijdrage in rekening mag brengen bij de patiënt of verzekeraar. Voor ONVZ (UZOVI 3343) worden declaraties waarin de GVS-bijdrage is gedeclareerd vanaf nu afgewezen met de melding ‘Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden’ in combinatie met de commentaarregel ‘De kosten van de GVS-bijdrage komen voor rekening van de fabrikant. Graag opnieuw declareren zonder GVS-bijdrage’. Voor reeds afgewezen declaraties bekijken we of het mogelijk is om de GVS-bijbetaling bij herdeclaraties via CHA-Online uit te sluiten. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten.

Button nieuws