header-home apothekers verzekeraars

Brief Zilveren Kruis betreffende rekeningnummer

op .

Afgelopen week zijn er vanuit Zilveren Kruis brieven verstuurd waarin wordt gevraagd of het bij hen bekende IBAN-nummer correct is. Dit is een controle vanuit de zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat de betalingen op het juiste rekeningnummer worden overgemaakt nu Zilveren Kruis de declaratieverwerking zelf gaat doen. Wanneer u gebruik maakt van het Postbus Plus-Traject van CHA, dan fungeren wij nog steeds als centraal loket. Wij zorgen ervoor dat de betalingen van zorgverzekeraars op het bij ons bekende rekeningnummer worden overgemaakt. U hoeft hier verder geen extra actie op te ondernemen.

Button nieuws