header-apothekers Apothekers

13 april: aanvragen meerkosten-regeling

Vanaf dinsdag 13 april kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor de meerkosten als gevolg van de corona-maatregelen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan mondkapjes en berschermschotten die in uw apotheek gebruikt worden.
De bijdrage bedraagt 1,3% van de omzet uit farmaceutische zorg (dus zonder de geleverde middelen) voor de periode mei tot en met december 2020.
De bijdrage in de meerkosten kan tussen 13 april en 11 mei worden aangevraagd door apotheken die eerder ook in aanmerking kwamen voor een continuïteitsbijdrage. Op de website van ZN kunt u meer informatie vinden over deze regeling.

Button nieuws