header-apothekers Apothekers

Vanaf 1 februari 2021: directe betaling vanuit verzekeraars

op .

Vanaf 1 februari 2021 mag CHA vanuit de geldende wet- en regelgeving geen betalingen meer voor apotheken ontvangen en doorbetalen. Hierdoor vinden de betalingen van alle zorgverzekeraars met ingang van 1 februari 2021 (vanaf de januari 2021 declaraties) vanuit de zorgverzekeraar zelf plaats indien u geen Gemak of Zeker Traject afneemt.

CHA is voor de regeling onverzekerbare vreemdelingen (UZOVI 9989) via het CAK en One Underwriting Health (UZOVI 8971) nog wel steeds de partij die de declaraties ontvangt en verwerkt. Echter vindt de betaling van deze declaraties ook via de zorgverzekeraars plaats.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contact gelegd en geverifieerd of de betalingen rechtstreeks naar u gaan wanneer we declaraties indienen met uw praktijkcode. Veel verzekeraars hebben hier hun medewerking aan verleend. Met name voor de verzekeraars Menzis en VGZ willen wij benadrukken dat wanneer u twijfels heeft of de verzekeraar over het juiste bankrekeningnummer beschikt dit alsnog via het contactformulier op de website van deze verzekeraars in te sturen. U vindt hier een overzicht met alle contactgegevens van de zorgverzekeraars.

Factuurnummer koppelen aan betaling

op .

Sinds deze week zijn de nieuwe declaratietrajecten Basis, Gemak en Zeker actief. Op de achtergrond is er in de programmatuur een hoop aangepast om de diensten volgens de nieuwe werkwijze te laten verlopen. Wij monitoren dit continu om de processen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Uit deze monitoring blijkt dat er sprake is van een storing bij factuurnummers in de declaraties die wij doorsturen naar verzekeraars; in plaats van uw factuurnummer sturen wij het CHA factuurnummer mee in de declaratie aan de zorgverzekeraar. Het gevolg hiervan is dat zorgverzekeraars het CHA factuurnummer gebruiken als betalingskenmerk. Dit, terwijl het een stuk makkelijker is als u uw eigen factuurnummer kunt gebruiken om de betaling te koppelen aan de juiste factuur.

Oplossing
Wij gaan de programmatuur aanpassen om ervoor te zorgen dat bij het doorsturen van de declaraties uw factuurnummer wordt gebruikt. Hierdoor is het betalingskenmerk direct te koppelen aan uw eigen facturen.

Hoe kunt u zien welk factuurnummer wij gebruiken?
Tot deze aanpassing is opgeleverd, kunt via CHA-Online het CHA factuurnummer makkelijk matchen met uw factuurnummer. U kunt dit doen door in CHA-Online te gaan naar het menu Facturen en klik dan op Geavanceerd zoeken. Vul het CHA factuurnummer in en u krijgt in het overzicht uw eigen factuurnummer te zien.

Ook kunt u direct een export maken van alle factuurnummers:

  • Ga hiervoor naar CHA-Online en klik op het menu Facturen.
  • Kies voor welke periode u facturen wil inzien (periode Januari 2021).
  • Klik op Zoek.
  • Rechts bovenin ziet u een knop Export, klik hierop.
  • Hiermee maakt u een export in CSV-formaat (te openen in Excel) van uw eigen factuurnummer, het CHA factuurnummer en het berekende bedrag. Als de status Afgehandeld is, dan is dat het bedrag wat in de retourinformatie van de verzekeraar is toegezegd.

CHA trajecten in 2021

op .

Met ingang van 1 februari 2021 verandert de dienstverlening van CHA. Vanaf dan bieden wij drie trajecten aan: Basis, Gemak en Zeker. Deze trajecten kunnen worden aangevuld met de modules Prijsbestanden, Boekhoudkoppeling en Dagtarieven. Gedurende deze en komende maand informeren wij onze klanten over alle mogelijkheden rondom de nieuwe trajecten, zodat iedereen kan worden overgezet naar Basis, Gemak of Zeker.

Op de website https://diensten.cha.nl/ vindt u alles over de nieuwe diensten!

Button nieuws