header-apothekers Apothekers

CZ: Nieuw proces machtigingsaanvragen

op .

Met ingang van 1 oktober verandert CZ het systeem dat ze gebruiken voor het beoordelen van machtigingsaanvragen.
Vanaf deze datum dient u bij iedere aanvraag voor machtigings-gebonden middelen direct het ZI-nummer van het betreffende geneesmiddel aan te geven.
Als er geen ZI-nummer bekend is, dan vraagt CZ om in ieder geval de werkzame stof, merknaam, toedieningsvorm, sterkte en dosering door te geven.
Tot slot wil CZ voor het beoordelen van de aanvraag weten of het middel geïmporteerd wordt.
Meer informatie over deze wijziging, vindt u op de website van CZ.

Actielijsten op CHA-Online

op .

Via CHA-Online kunt u snel en gemakkelijk herdeclaraties insturen. Wij hebben afkeuringen verdeeld over drie actielijsten: factuur acties, patiënt acties en declaratie acties.


Bij de Factuur acties is uw hele declaratiebestand afgekeurd, bijvoorbeeld omdat er een verkeerde AGB-code of oud UZOVI-nummer is gebruikt. Dit gebeurt niet vaak, maar de impact is groot omdat alle declaraties voor een verzekeraar niet verwerkt worden. Als er afkeuringen op deze actielijst staan, adviseren wij u direct een herdeclaratie in te sturen.
De actielijst met Patiënt acties bevat alle afkeuringen door onjuiste verzekerdengegevens, bijvoorbeeld als de patiënt van verzekeraar is gewisseld. Deze acties zijn vaak snel op te lossen en u stuurt direct een herdeclaratie voor alle leveringen aan deze patiënt. Zo kunt u dus snel winst pakken.
De Declaratie acties zijn vaak complexer omdat er veel verschillende afkeuringen mogelijk zijn. Om tijd te besparen, kunt u deze actielijst het best per melding verwerken. Wij zetten de melding met het grootste bedrag aan afkeuringen altijd bovenaan.

Zit u in tijdnood, dan adviseren wij altijd van links naar rechts door de actielijsten te gaan: begin bij de factuur acties en eindig bij de declaratie acties. Zo heeft u in ieder geval de grootste bedragen op tijd geherdeclareerd.

CZ: Ook bij medische en logistieke noodzaak directe declaratie

op .

CZ heeft geconstateerd dat niet-preferente geneesmiddelen die geleverd worden uit medische of logistieke noodzaak, steeds vaker via de patient bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Hierdoor komen de kosten van deze middelen volledig voor rekening van de patient. Als u deze middelen zelf via uw reguliere declaraties bij CZ declareert, verrekent de verzekeraar het juiste bedrag met de patient, afhankelijk van de polis van de patient.

Vandaar dat CZ vraagt om ook deze middelen direct te declareren met uw reguliere maanddeclaraties. Declaraties van niet-preferente middelen die vanwege logistieke noodzaak worden geleverd, worden uitgesloten van de berekening van uw preferentiegraad dus hebben geen impact op uw kwaliteitsprofiel.

Button nieuws