header-apothekers Apothekers

Menzis: onjuiste correctie LPG doorgeleverde bereidingen

op .

Menzis heeft geconstateerd dat bij het toepassen van de LPG-regeling over de maand februari 2017 voor een aantal doorgeleverde bereidingen ten onrechte een referentieprijs van €0,01 is gebruikt. Hierdoor zijn declaraties van deze artikelen ten onrechte naar dit bedrag gecorrigeerd. Het betreft de doorgeleverde bereidingen op deze lijst.

Menzis is aan het onderzoeken welke declaraties onterecht zijn gecorrigeerd en zal dit herstellen door een nabetaling te doen aan de getroffen apotheken. U hoeft vooralsnog geen actie te ondernemen. Uiteraard biedt de verzekeraar haar excuses aan voor het ongemak. Indien u hier vragen over hebt, adviseren wij u contact op te nemen met de verzekeraar.

VGZ: onterechte afkeuring anticonceptiva

op .

In de declaraties over maart heeft VGZ per abuis declaratieregels voor anticonceptiva afgekeurd. Het betreft declaraties voor patiënten zonder aanvullende verzekering bij VGZ voor alle Postbus-labels van VGZ: Unive (UZOVI-nr 101), SZV Krijgsmacht (UZOVI-nr 212), UMC (UZOVI-nr 736), IZA Gemeenten (UZOVI 3334), VGZ (UZOVI 7095) en IZZ (UZOVI 9015).

VGZ gaat de afgewezen regels zelf nabetalen, u heeft hier dus geen actie voor te ondernemen. 

Declareren met de Dagtarief-dienst

op .

Enkele jaren geleden zijn de grote verzekeraars voor de vergoeding van incontinentiemateriaal overgestapt op een dagprijs-vergoeding. Onze klantenservice krijgt regelmatig vragen over deze vergoedingswijze en hoe CHA daarbij kan helpen.

Bij een dagprijs-systeem krijgt u geen vergoeding op basis van het materiaal dat u levert, maar op basis van een patiëntprofiel. Na een intake-gesprek deelt u de patiënt in het best passende profiel in. Dit profiel geeft een richtlijn voor het materiaal dat u kunt leveren, het normverbruik per dag en bepaalt welke vergoeding u per dag kunt declareren. Aan het eind van de maand declareert u niet het materiaal dat u hebt geleverd, maar het profiel van de patiënt en het aantal dagen waarvoor u materiaal hebt geleverd.

Vaak is het niet gemakkelijk om deze profielen via uw AIS te declareren. Vandaar dat CHA de zogenaamde Dagtarief-diensten heeft ontwikkeld. Als u gebruik maakt van deze dienst registreert u het patiëntprofiel eenmalig in CHA-Online. Daarna declareert u gewoon het geleverde materiaal bij CHA, net als uw overige leveringen. Wij zorgen er voor dat per patiënt het juiste profiel, met het juiste aantal dagen en het juiste bedrag bij de verzekeraar wordt gedeclareerd. Uiteraard helpen we u bij het bewaken van dit traject door u te waarschuwen als u langere tijd geen materiaal hebt geleverd, of materiaal levert aan een patiënt die nog niet in een profiel is ingedeeld.

Aan het eind van de maand maken wij een rendementsrapport. In dit rapport vergelijken we de kosten van het geleverde materiaal (op basis van de AIP) met de vergoeding die u ontvangt.

Wijzigt er iets aan het profiel van een patiënt, dan kunt u dit eenvoudig zelf bijhouden in CHA-Online. Wilt u meer informatie over de dagtarief-dienst van CHA? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze Servicedesk.

Button nieuws