header-apothekers Apothekers

Zilveren Kruis: onterechte afkeuringen teststrips

op .

Deze week heeft Zilveren Kruis ons laten weten dat declaraties van teststrips in de afgelopen maanden onterecht zijn afgekeurd. Het betreft declaraties van teststrips, voor patiënten die verzekerd zijn met een selectief-polis bij Zilveren Kruis en zijn ingestuurd vanaf juni 2019. De declaraties zijn afgekeurd met de melding: Prestatie is niet volledig declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden.

Het probleem dat deze onterechte afkeuringen veroorzaakte, is inmiddels verholpen. Als een van uw declaraties onterecht is afgewezen, kunt u een ongewijzigde herdeclaratie insturen. Wij kunnen deze herdeclaraties helaas niet voor u versturen, maar via CHA-Online kunt u met enkele muisklikken zelf een herdeclaratie insturen. Als u twijfelt of de afkeuring terecht is, kunt u dit het best navragen bij Zilveren Kruis.

Oplossing voor de tien meest gebruikte afkeurmeldingen

op .

Verzekeraars gebruiken verschillende meldingen bij het afkeuren van uw declaraties. Helaas is uit de tekst van de melding niet altijd duidelijk wat de oorzaak van de afkeuring is – en dus ook niet hoe u het probleem kan oplossen. In de meeste gevallen kan CHA u hier wel bij helpen. 

Als u gebruik maakt van CHA-Online voor het insturen van herdeclaraties, ziet u bij de meeste afkeuringen een oranje kader om het onderdeel van de declaratie waar het probleem zit. Daarnaast geven wij boven in het scherm met de acties een korte tip wat u kan doen om een herdeclaratie in te sturen.

Afgelopen week hebben we daarnaast gekeken welke tien afkeurmeldingen het meest zijn gebruikt in 2019. Bij deze meldingen hebben we een wat uitgebreidere uitleg geschreven over wat er wordt bedoeld met de melding en hoe u het probleem kunt verhelpen. Deze uitleg kunt u terugvinden in dit document.

Als een van uw declaraties is afgekeurd en u weet niet direct hoe u dit kunt oplossen, neemt u dan contact op met onze Servicedesk. Vaak kunnen wij u verder helpen.

Vergoeding geïmporteerde geneesmiddelen

op .

De afgelopen periode zijn er steeds meer vergunningen uitgegeven voor het importeren van geneesmiddelen uit het buitenland. Deze vergunning betekent dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toestemming geeft om, bij een geneesmiddeltekort in Nederland, een product uit een ander EU- of MRA-land te importeren. Deze toestemming betekent niet dat het geïmporteerde middel in alle gevallen wordt vergoed.

Fabrikanten dienen een tekort aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) te melden. Het CBG en de IGJ bepalen daarna gezamenlijk of er toestemming wordt gegeven om een middel te importeren en voor welke indicaties deze toestemming geldt. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de IGJ. Pas na deze publicatie mag u het middel afleveren en kunnen verzekeraars het middel vergoeden. Verzekeraars kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan een vergoeding.

Heeft u vragen over de vergoeding van een geïmporteerd geneesmiddel, dan adviseren wij u contact op te nemen met de verzekeraar.

Button nieuws