header-apothekers Apothekers

Nieuwe release CHA-Online

op .

Sinds vandaag is een nieuwe release van CHA-Online opgeleverd. Hierin kunt u onder andere:

  • Opgeschoonde regels exporteren.
  • Opgeschoonde facturen terugzetten op de Actielijst.
  • Een tot en met-datum gebruiken bij het zoeken binnen de acties.
  • Alle afkeuringen selecteren en in één keer zonder wijzigingen opnieuw insturen.
  • Ervoor kiezen om de GVS-bijdrage bij herdeclaraties uit te sluiten.
  • Bovendien zijn er een groot aantal opschoonredenen toegevoegd.

Ook in 2018 gaan wij door met het optimaliseren van CHA-Online. Heeft u wensen of ideeën, laat het ons weten!

Vergoeding GVS-bijdrage Tresiba® en Betmiga®

op .

De fabrikanten van Tresiba® en Betmiga® hebben een terugbetalingsregeling opgezet waarbij u het verschil tussen de apothekersinkoopprijs (AIP) en GVS-vergoedingslimiet via de groothandel terug kan vragen. Deze terugbetalingsregeling betekent dat u voor deze twee middelen geen eigen bijdrage in rekening mag brengen bij de patiënt of verzekeraar. Voor ONVZ (UZOVI 3343) worden declaraties waarin de GVS-bijdrage is gedeclareerd vanaf nu afgewezen met de melding ‘Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden’ in combinatie met de commentaarregel ‘De kosten van de GVS-bijdrage komen voor rekening van de fabrikant. Graag opnieuw declareren zonder GVS-bijdrage’. Voor reeds afgewezen declaraties bekijken we of het mogelijk is om de GVS-bijbetaling bij herdeclaraties via CHA-Online uit te sluiten. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten.

Aanleveren november-declaraties

op .

Vanaf vrijdag kunt u uw november-declaraties aanleveren. Houd er hierbij rekening mee dat de declaraties voor VGZ uiterlijk maandag de 4e binnen moeten zijn. Lever uw declaraties daarom zo spoedig mogelijk aan. Ook in het weekend draaien onze systemen gewoon door, waardoor u uit kunt gaan van een verwerking die 24/7 doorloopt.

Meer artikelen...

Button nieuws