header-apothekers Apothekers

Doorbetaling continuïteitsbijdrage

op .

Wij hebben de afgelopen week de eerste betalingen van verzekeraars binnen gekregen met betrekking tot de continuïteitsbijdrage. Deze hebben wij inmiddels doorbetaald. U kunt de betalingen herkennen aan de vermelding CB + het betreffende UZOVI-nummer op de plaats van het
factuurnummer.

Betalingsspecificaties die vorige week zijn verstuurd, bevatten het totaal van het voorschot per verzekeraarsconcern. Dit is aangepast en met ingang van deze week worden de voorschotten, indien mogelijk, op de betalingsspecificatie per UZOVI weergegeven. De aangepaste  betalingsspecificaties (met het voorschot per UZOVI) van vorige week zijn op CHA-Online geplaatst onder CHA info - Rapporten.

CHA Tips & Tricks: volgorde verwerken van actielijst op CHA-Online

op .

Op CHA-Online is de actielijst onderverdeeld in patiëntacties, factuuracties en declaratie acties. Patiëntacties hangen regelmatig samen met andere acties. Het is daarom handig om altijd eerst patiëntacties te verwerken (en te verzenden) alvorens u aan de slag gaat met de overige acties. Op deze manier kost het herdeclareren u minder tijd, lost u in één keer meerdere acties op én levert u het in veel gevallen meteen een groot bedrag met één handeling (patiëntacties verwerken) op.

Krijgt u bij patiëntacties vaak de melding Cliënt is niet verzekerd? Misschien is CHA Afhandeling Afkeuringen dan iets voor u. Hiermee worden de regels die zijn afgekeurd op basis van verzekeringsrecht, direct behandeld. Wij zoeken voor u onder andere met behulp van het BSN-nummer, de juiste verzekerdengegevens bij de declaratie. Vervolgens verwerken wij de regel opnieuw met de juiste gegevens. Het originele factuurnummer wordt hierbij voorzien van een specifiek kenmerk, waardoor u deze regels eenvoudig kunt herkennen. Uw actielijst op CHA-Online wordt hiermee weer een stukje kleiner. Wilt u meer weten over Afhandeling Afkeuringen, neem dan contact met ons op!

Button nieuws