header-apothekers Apothekers

Administratieve koppeling met uw boekhoudpakket

op .

Het declaratietraject is niet los te koppelen van uw boekhouding. Als u declaraties indient, dienen alle betalingen, prijscorrecties, afkeuringen en herdeclaraties correct in uw boekhouding te worden verwerkt. Om u op dit gebied te ondersteunen, biedt CHA de dienst Administratieve Koppeling aan. Hiermee zetten wij alle relevante informatie over uw declaraties om in boekingen voor uw boekhoudpakket. Deze worden daarna automatisch naar uw boekhoudpakket verzonden. Het enige wat u nog hoeft te doen, is de boeking accorderen. Omdat wij midden in het declaratietraject
staan, kunnen wij de informatie snel en betrouwbaar voor uw boekhouding aanleveren. Doordat u de boekingen zelf accordeert, houdt u wel de controle. De voordelen voor uw praktijk en financiële administratie:

 • Eén bron van alle informatie: informatie is compleet en wordt centraal aangeleverd.
 • Tijdbesparing door automatisering van de boekingen: minder handwerk bij verwerken van papieren administratie.
 • Actuele omzet en correcte btw gegevens: gevoed door informatie uit transacties.
 • Snelle sturing mogelijk: actueel overzicht van verschillen en openstaande posten.
 • Mogelijkheid tot specificatie omzet van bijvoorbeeld materiaalkosten geneesmiddelen, hulpmiddelen, WMG-opslag en btw.
 • Geen dubbele omzet als gevolg van herdeclaraties.

Ook als u uw administratie hebt uitbesteed aan een boekhouder of administratiekantoor, hebt u voordeel bij de Administratieve Koppeling. CHA koppelt in dat geval haar systeem aan uw boekhouding bij uw administratiekantoor en levert zo de informatie direct aan bij uw boekhouder.
Zo hoeft uw boekhouder geen tijd meer te besteden aan het invoeren van gegevens en kan hij zich richten op de andere zaken zoals het aanmaken van de jaarstukken. De Administratieve Koppeling van CHA werkt samen met de boekhoudsystemen Twinfield, Exact Online en Exact Globe. Werkt u met een ander boekhoudsysteem maar wenst u wel gebruik te maken van de Administratieve Koppeling, neemt u dan contact op met onze afdeling Servicedesk. Wij kijken dan graag voor u wat de mogelijkheden zijn!

Invullen voorschrijvergegevens

op .

Landelijk is afgesproken dat het invullen van de persoonlijke AGB-code van de voorschrijver in de meeste gevallen genoeg is voor een correcte declaratie. Er zijn drie uitzonderingen op dit uitgangspunt:

 • Bij recepten die zijn voorgeschreven door een medisch specialist dient u de persoonlijke AGB-code van de medisch specialist, de soort voorschrijver en de AGB-code van de instelling in te vullen.
 • Recepten die afkomstig zijn van bijzondere instellingen (bijvoorbeeld RIAGG’s, GGZ-instellingen, trombosediensten, waarneemposten van huisartsen) is het juist verplicht de AGB-code van de instelling in te vullen en de persoonlijke AGB-code leeg te laten.
  Als de persoonlijke AGB-code niet bekend is, hoeft u hier niets in te vullen. U dient wel de specialisatie in te vullen.

Wij hebben een tabel met voorbeelden uitgewerkt ter illustratie van bovenstaande afspraken. Deze is hier te vinden.

Afkeuringen niet-preferente middelen Zorg en Zekerheid

op .

Zorg en Zekerheid verwacht dat bij declaraties van een niet-preferent middel altijd de daarvoor geldende landelijke codes bij logistieke of medische noodzaak gebruikt worden. Omdat deze codes niet in alle AIS-en beschikbaar waren, heeft Zorg en Zekerheid (voornamelijk) declaraties van maagzuurremmers en zelfzorggeneesmiddelen voor chronisch gebruik afgekeurd. Om de afgekeurde declaraties alsnog te vergoeden heeft de verzekeraar een tijdelijke aanpassing in haar declaratiesysteem toegepast. De volgende waarden kunnen voor deze groep geneesmiddelen voorkomen: 

 • Zelfzorgmiddel preferent / niet-preferent (chronisch gebruik): toelichting 1.
 • Niet-preferent middel, geleverd wegens logistieke noodzaak (toelichting 2) of medische noodzaak (toelichting 3).
 • Zelfzorgmiddel, niet-preferent geleverd wegens logistieke noodzaak (toelichting 11) of medische noodzaak (toelichting 12).

Herdeclareren van deze middelen
Om de declaraties van maagzuurremmers en zelfzorggeneesmiddelen chronisch gebruik alsnog te declareren is de declaratietermijn tijdelijk verruimd. Van 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020 kunt u de afgekeurde declaraties van maagzuurremmers en zelfzorggeneesmiddelen chronisch gebruik uit de periode 1 februari 2019 tot 1 juli 2020 opnieuw bij Zorg en Zekerheid indienen. Vanaf 1 oktober 2020 is de gebruikelijke declaratietermijn weer van toepassing.

Wanneer u gebruik maakt van CHA-Online, kunt u heel gemakkelijk herdeclareren door te kiezen voor toelichting declaratiepost bij de declaratie acties. Zorg ervoor dat u teruggaat tot periode 1 februari 2019 om alle afkeuringen terug te zien.

Button nieuws