header-apothekers Apothekers

CZ: Ook bij medische en logistieke noodzaak directe declaratie

op .

CZ heeft geconstateerd dat niet-preferente geneesmiddelen die geleverd worden uit medische of logistieke noodzaak, steeds vaker via de patient bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Hierdoor komen de kosten van deze middelen volledig voor rekening van de patient. Als u deze middelen zelf via uw reguliere declaraties bij CZ declareert, verrekent de verzekeraar het juiste bedrag met de patient, afhankelijk van de polis van de patient.

Vandaar dat CZ vraagt om ook deze middelen direct te declareren met uw reguliere maanddeclaraties. Declaraties van niet-preferente middelen die vanwege logistieke noodzaak worden geleverd, worden uitgesloten van de berekening van uw preferentiegraad dus hebben geen impact op uw kwaliteitsprofiel.

VGZ: uitbreiding preferentiebeleid

op .

Met ingang van 1 september breidt VGZ haar preferentiebeleid uit met het geneesmiddel tiotropium. Deze aanwijzing geldt voor alle patiënten: zowel patiënten die nu al een vergelijkbaar middel gebruiken als nieuwe patiënten.

Vanaf 1 september zijn de volgende artikelen aangewezen als preferente middelen:

  • 16258746 Tiotrus inhalpdr. capsule 10mcg + Zonda inhalator
  • 16258754 Tiotrus inhalpdr. capsule 10mcg + Zonda inhalator

Bij de profielbepaling voor uw 2022-contract wordt onder andere gelet op de preferentiegraad. Vanaf komende maand geldt dat dus ook voor leveringen van dit middel. Meer informatie kunt u vinden op de site van VGZ.

Gebruik lokale artikelnummers

op .

Wij zien nog regelmatig dat er bij declaraties van geïmporteerde geneesmiddelen (als gevolg van leveringsproblemen in Nederland) een lokale code wordt gebruikt. Vaak is dit onterecht en wordt de declaratie afgekeurd. 

Als u, door een tekort in Nederland, een middel uit het buitenland importeert, dan wordt dit alleen vergoed als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toestemming heeft gegeven voor de import. In deze gevallen wordt er ook een (tijdelijk) ZI-nummer uitgegeven dat u dient te gebruiken in uw declaraties. Declaraties met een lokale code worden afgekeurd.

Er zijn uitzonderingssituaties mogelijk waarbij u een lokale code moet gebruiken voor uw declaraties. Meestal gaat dit om middelen waarvoor in Nederland helemaal geen alternatief uitgebracht is. Vraagt u in deze gevallen altijd eerst bij de verzekeraar van de patiënt of er recht is op vergoeding en hoe u het middel kunt declareren.

Button nieuws