header-apothekers Apothekers

Declaraties onder oude UZOVI's

op .

Wij zien nog regelmatig dat declaraties onder oude UZOVI-nummers worden ingediend. Dit leidt tot afkeuringen vanuit de verzekeraar. Per 1 februari is UZOVI 7032 (Eno Zorgverzekeraar) definitief niet meer in gebruik. Het nieuwe UZOVI-nummer is 3347. Klik hier voor een overzicht met de actuele UZOVI-nummers.

Vanaf 1 februari 2021: directe betaling vanuit verzekeraars

op .

Vanaf 1 februari 2021 mag CHA vanuit de geldende wet- en regelgeving geen betalingen meer voor apotheken ontvangen en doorbetalen. Hierdoor vinden de betalingen van alle zorgverzekeraars met ingang van 1 februari 2021 (vanaf de januari 2021 declaraties) vanuit de zorgverzekeraar zelf plaats indien u geen Gemak of Zeker Traject afneemt.

CHA is voor de regeling onverzekerbare vreemdelingen (UZOVI 9989) via het CAK en One Underwriting Health (UZOVI 8971) nog wel steeds de partij die de declaraties ontvangt en verwerkt. Echter vindt de betaling van deze declaraties ook via de zorgverzekeraars plaats.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contact gelegd en geverifieerd of de betalingen rechtstreeks naar u gaan wanneer we declaraties indienen met uw praktijkcode. Veel verzekeraars hebben hier hun medewerking aan verleend. Met name voor de
verzekeraars Menzis en VGZ willen wij benadrukken dat wanneer u twijfels heeft of de verzekeraar over het juiste bankrekeningnummer beschikt dit alsnog via het contactformulier op de website van deze verzekeraars in te sturen. U vindt hier een overzicht met alle contactgegevens van de zorgverzekeraars.

Gebruik rubriek 'Toelichting declaratiepost middel' in uw declaraties

op .

VGZ heeft aangegeven vanaf 1 januari 2021 actief te controleren op het vullen van de rubriek ‘Toelichting declaratiepost middel’. Indien er wordt afgeweken van het preferentiebeleid, dient u deze rubriek te vullen met één van de volgende waarden:

· Toelichting 02 = Aanspraak, niet preferent middel geleverd wegens logistieke noodzaak.

· Toelichting 03 = Aanspraak, niet preferent middel wegens medische noodzaak.

· Toelichting 11 = Zelfzorgmiddel, niet preferent middel geleverd wegens logistieke noodzaak.

· Toelichting 12 = Zelfzorgmiddel, niet preferent middel geleverd wegens medische noodzaak.

Declaratieregels waarbij deze rubriek niet – of niet correct – gevuld is, zullen vanaf 1 januari 2021 worden afgewezen met Vektis retourcode 1531: Toelichting declaratiepost middel ontbreekt of is onjuist. U kunt deze afkeuringen makkelijk herdeclareren via CHA-Online.

Button nieuws