header-apothekers Apothekers

Vergoeding GVS-bijdrage Tresiba® en Betmiga®

op .

De fabrikanten van Tresiba® en Betmiga® hebben een terugbetalingsregeling opgezet waarbij u het verschil tussen de apothekersinkoopprijs (AIP) en GVS-vergoedingslimiet via de groothandel terug kan vragen. Deze terugbetalingsregeling betekent dat u voor deze twee middelen geen eigen bijdrage in rekening mag brengen bij de patiënt of verzekeraar. Voor ONVZ (UZOVI 3343) worden declaraties waarin de GVS-bijdrage is gedeclareerd vanaf nu afgewezen met de melding ‘Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden’ in combinatie met de commentaarregel ‘De kosten van de GVS-bijdrage komen voor rekening van de fabrikant. Graag opnieuw declareren zonder GVS-bijdrage’. Voor reeds afgewezen declaraties bekijken we of het mogelijk is om de GVS-bijbetaling bij herdeclaraties via CHA-Online uit te sluiten. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten.

Onderhoud VECOZO 20 december

op .

Op woensdag 20 december vindt er van 18.00 tot 24.00 uur onderhoud plaats aan de diensten van VECOZO. De COV-controle blijft wel beschikbaar tijdens het geplande onderhoud, met uitzondering van twee korte onderbrekingen.

Aanleveren november-declaraties

op .

Vanaf vrijdag kunt u uw november-declaraties aanleveren. Houd er hierbij rekening mee dat de declaraties voor VGZ uiterlijk maandag de 4e binnen moeten zijn. Lever uw declaraties daarom zo spoedig mogelijk aan. Ook in het weekend draaien onze systemen gewoon door, waardoor u uit kunt gaan van een verwerking die 24/7 doorloopt.

Button nieuws