header-apothekers Apothekers

Vanaf 1 februari 2021: directe betaling vanuit One Underwriting Health en het CAK

op .

Vanaf 1 februari 2021 mag CHA vanuit de geldende wet- en regelgeving geen betalingen meer voor apotheken ontvangen en doorbetalen. Hierdoor vinden de betalingen van de zogenoemde CHA-verzekeraars met ingang van 1 februari 2021 (vanaf de januari 2021 declaraties) vanuit de zorgverzekeraar zelf plaats. CHA is nog wel steeds de partij die de declaraties ontvangt en verwerkt.

Het gaat om de regeling onverzekerbare vreemdelingen (UZOVI 9989) via het CAK en One Underwriting Health (UZOVI 8971).

Parameterbestand eind januari beschikbaar

op .

Omdat er in 2021 geen grote wijzigingen plaatsvinden in UZOVI’s, hebben wij besloten om eind januari gelijktijdig het parameterbestand en de prijs- en tariefbestanden voor de gebruikers van de dienst Opstellen Declaraties beschikbaar te stellen.

Normaliter werd het parameterbestand eind december beschikbaar gesteld, maar wij willen u graag voorzien van één compleet bestand. Hierdoor is er maar één moment waarop we voor de declaratiemaand januari inspoelen en kunt u, na het herberekenen, uw januari declaraties indienen.

Er is één UZOVI ‘heropend’: 8965 (Caresco). CGM heeft aangegeven dat zij deze nieuwe UZOVI voor hun klanten geactiveerd hebben. Pharmapartners heeft aan de clusterbeheerders doorgegeven dat deze UZOVI moet worden opgevoerd. Wij gaan er dus vanuit dat de juiste gegevens ten aanzien van deze UZOVI in uw AIS zullen komen te staan.

Dagtarief-Dienst module Zilveren Kruis: oplossing vooraf declareren

op .

Met ingang van 1 januari 2021 hanteert Zilveren Kruis een nieuw beleid voor Diabetes-, Incontinentie-, Stoma-, Verbandmaterialen en Voedingspreparaten (DISVV) (zie ook het Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2021). Deze middelen worden dan uitsluitend volledig vergoed wanneer ze via een medisch speciaalzaak worden geleverd. Zilveren Kruis heeft aangegeven dat DISVV-artikelen tot en met 31 december 2020 kunnen worden geleverd conform contract. Ook als de periode waarvoor deze artikelen worden afgeleverd doorloopt in 2021. Wél is het van belang dat het declareren vooraf gebeurt. Dit is een andere werkwijze dan u gewend bent. Om ervoor te zorgen dat u verzekerd bent van een correcte dagtarief-declaratie, hebben wij daarom een oplossing uitgewerkt.

Oplossing dagtarieven incontinentiematerialen

Wij voeren in de eerste week van januari een berekening uit voor hoeveel dagen we incontinentiematerialen in 2021 mogen declareren die al in 2020 zijn afgeleverd. Om deze berekening te kunnen maken, moeten wij van u weten wanneer voor uw patiënt een nieuwe levering gepland staat in 2021. Wat moet u doen:

  • Ga in CHA-Online naar DTD-profielen;
  • Selecteer het traject ‘Achmea continentiezorg’
  • Klik het patiëntprofiel open;
  • Kies bij geregistreerde profiel voor ‘wijzigen’;
  • Er verschijnt een pop-up waar u de einddatum kunt invullen;
  • Voorbeeld: wanneer uw patiënt op 14 januari 2021 een nieuwe levering nodig heeft, dan vult u 14-01-2021 in bij ‘einddatum’
  • Kies dan voor ‘profiel wijzigen’;
  • Doe dit voor elke patiënt die in 2020 incontinentiemateriaal geleverd heeft gekregen dat doorloopt in 2021;
  • De einddatum kan alleen worden gevuld voor patiënten die nu nog bij Zilveren Kruis verzekerd zijn;
  • Het is van belang dat u de einddata uiterlijk 31 december 2020 invult in de profielen op CHA-Online.

Teststrips diabetes

Indien u ook gebruik maakt van de dagtarief-Dienst module diabetes, dan is het alleen van belang dat u alle declaraties die in december zijn geleverd ook dan instuurt. Wij maken hier dan correcte stuksprijsdeclaraties van.

Meer artikelen...

Button nieuws