header-apothekers Apothekers

Welkom bij Clearing House Apothekers

Digitaal declareren subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

U heeft medisch noodzakelijke zorg verleend aan een onverzekerde zonder BSN. Voor de vergoeding van de zorgkosten kunt u gebruik maken van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV). Uw declaraties voor de subsidieregeling kunt u digitaal indienen bij Clearing House Apothekers (CHA). Het gaat hierbij om de declaraties ten behoeve van het CAK (UZOVI 3356). 

Meer informatie over de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden vindt u op de website van het CAK.

Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne

Verleent u vanaf 1 juli zorg aan een vluchteling uit Oekraïne met een BSN? Dan dient u de kosten vanaf 1 augustus te declareren via een nieuwe regeling, namelijk Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). De UZOVI-code voor de RMO is 3355, deze is gelijk aan de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Vanaf 1 augustus zijn de vluchtelingen uit Oekraïne met BSN zichtbaar via de Controle op Verzekeringsgegevens (COV). Wij adviseren u dan ook om uw geleverde zorg vanaf 1 juli te bewaren en vanaf 1 augustus in te dienen.

Lees meer informatie over de RMO via de website van de Rijksoverheid.

Declareert u voor het eerst voor de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerdern?

Sluit dan eerst een DAEB-overeenkomst af met het CAK. Op de website van het CAK leest u hoe u dit regelt. Als u de DAEB-overeenkomst naar het CAK (per post) heeft opgestuurd, dan kunt u uw declaratie direct indienen.

Meldingsnummer GGD GHOR niet langer nodig

U hoeft niet langer uw verleende zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne te melden bij de GGD GHOR. Dit betekent dat u ook geen meldingsnummer op uw declaratie hoeft te vermelden. Deze aanpassing geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022.

Wat wordt er van u verwacht?

Het indienen van uw declaratie ten behoeve van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (UZOVI 3356) verloopt volgens de AP304-standaard en dient u in via CHA. U kunt uw declaraties (AP304-bestand) indienen via CHA-Online of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Let op: u declareert aan de hand van een AP304-bestand. Dit betekent dat u uw declaratie niet via een PDF-bestand kan indienen. PDF-bestanden worden door CHA dan ook niet in behandeling genomen. 

U declareert de geleverde medicatie en de vergoeding voor de receptregel. Daarnaast dient u bij de registratie van de verstrekking de volgende vereiste gegevens te registreren in uw AIS:

  • Geslacht
  • Naam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Landcode/Nationaliteit/Etniciteit

 

Uw declaratie indienen

Voor de vergoeding van de declaratie wordt de lijst met WMG-tarieven van het CAK gehanteerd. Maakt u gebruik van het Zeker-Traject of de module Prijsbestanden van CHA? Dan spoelen wij deze tarieven voor u in.

Bent u een dienstapotheek en declareert u ANZ-tarieven? Gebruik dan de afgesproken tarieven die u ook voor overige zorgverzekeraars hanteert. 

Maakt u gebruik van het Basis-, Gemak- of Zeker-Traject van CHA? Declareer dan via CHA-Online.

Indien u geen gebruik maakt van de diensten van CHA, dan verzoeken wij u het declaratiebestand (AP304-bestand) te versturen naar CHA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Belangrijk: u kunt uw declaraties niet via een PDF-bestand indienen. Wij vragen u het AP304-bestand per mail te versturen. 

Het is niet mogelijk om uw declaraties ten behoeve van het CAK (3356) in te dienen via VECOZO. 

U kunt uw declaraties met terugwerkende kracht indienen via CHA, mits u deze niet via de standaard ‘papieren’ formulieren heeft opgestuurd naar het CAK. Dan kunt u deze declaraties niet digitaal indienen.

Retourinformatie

CHA voert na het ontvangen van de declaraties voor 3356 een tussentijdse controle uit. Deze controle wordt uitgevoerd om u in de gelegenheid te stellen een afgekeurde declaratie tijdig aan te passen en opnieuw in te dienen. De verstuurde retourinformatie voor UZOVI 3356 betreft een tussentijdse retourinformatie over de prijs en afkeur indien een declaratie niet aan de juiste voorwaarden voldoet. Bij afkeur kunt u de declaratie aanvullen en opnieuw indienen. Inhoudelijke controle op de declaratie wordt op een later moment door het CAK uitgevoerd, waarna de betaling volgt. Voor de verwerkingstermijn van uw declaratie verwijzen wij naar de website van het CAK. 

Hoe ontvang ik de betaling van mijn factuur?

Indien u gebruik maakt van het Basis-Traject van CHA, ontvangt u het bedrag rechtstreeks van het CAK. Maakt u gebruik van het Gemak- of Zeker-Traject? En heeft u uw declaraties aan de start van een nieuwe maand ingediend? Dan ontvangt u het bedrag op de 19e dag nadat u de declaratie heeft ingediend via CHA.

Maakt u geen gebruik van de diensten van CHA? Dan ontvangt u het bedrag rechtstreeks van het CAK. VVoor de verwerkingstermijn van uw declaratie verwijzen wij naar de website van het CAK. 

Heeft u zorg verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne vóór 1 maart 2022?

Dan dient u de zorg te melden bij de GGD GHOR. Het melden van de verleende zorg doet u via het Meldpunt Onverzekerdenzorg. Na het melden van de zorg ontvangt u een meldingsnummer. Dit meldingsnummer heeft u nodig bij uw subsidieaanvraag en de declaratie van de kosten van de verleende zorg. 

Belangrijk: een meldingsnummer is 30 dagen geldig vanaf de eerste zorgdatum. Verleent u na de 30 dagen opnieuw zorg aan de patiënt, meld de zorg dan opnieuw bij GGD GHOR Nederland. U ontvangt dan een nieuw meldingsnummer.

Bewaar dit meldingsnummer goed! Deze heeft u namelijk nodig bij het indienen van uw (digitale) declaratie.

Declareert u kosten van verleende zorg vóór 1 maart? Dan dient u uw zorg ook het meldingsnummer te vermelden bij uw declaratie. 

Belangrijk: Het meldingsnummer, die u van de GGD GHOR heeft ontvangen, vermeldt u bij de rubriek ‘Polisnummer’ of ‘Verzekerdennummer’ in uw AIS. Voorafgaand aan het meldingsnummer vermeldt u de landcode van de patiënt. Is het niet mogelijk om de landcode/nationaliteit toe te voegen aan de vermelding van het meldingsnummer? Dan adviseren wij u de landcode/nationaliteit duidelijk te vermelden in de daarvoor bestemde rubriek.  

U ontvangt bijvoorbeeld voor Patiënt X uit Oekraïne het meldingsnummer 123456789. De rubriek ‘Polisnummer’ of ‘Verzekerdennummer’ vult u dan als volgt in; UA123456789.

Is het in uw AIS niet mogelijk om zowel het meldingsnummer als de landcode in de rubriek 'Polisnummer' of 'Verzekerdennummer' te vermelden? Dan dient u, nadat u een recept heeft verwerkt, een commentaarregel toe te voegen. In de commentaarregel vermeldt u vervolgens het meldingsnummer van de GGD GHOR. Indien gewenst kan het toevoegen van de commentaarregel worden beperkt tot het eerste volgnummer van het recept. De landcode dient u vervolgens in de daarvoor bestemde rubriek te vermelden.

Heeft u vragen over het toevoegen van een commentaarregel? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw softwareleverancier. 

Om afkeur van uw declaratie te voorkomen, adviseren wij u bovenstaande goed te controleren.

Let op: Controleer of de UZOVI-code 3356 correct in uw AIS is ingeregeld. Daarnaast adviseren wij u om te controleren of u heeft ingeregeld dat de declaraties voor UZOVI 3356 naar CHA worden verstuurd. De softwareleverancier van uw AIS stuurt u gebruikelijk aan het einde van het kalenderjaar een instructie hoe u bovenstaande juist kunt instellen. Heeft u vragen over het juist instellen van uw AIS met betrekking tot de UZOVI-codes? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw softwareleverancier.

Servicedesk

Heeft u vragen over de subsidieaanvraag of over de betaling van uw subsidieaanvraag? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met het CAK. 

Heeft u vragen over het indienen van uw declaraties? De medewerkers van onze Servicedesk helpen u graag. U kunt contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070 411 22 20.

De Servicedesk is op werkdagen bereikbaar van 09:00 - 17:00 uur. 

 

Button nieuws