header-apothekers Apothekers

Gewijzigde vergoedingen CZ, VGZ en ONVZ

Drie grote verzekeraars hebben in april wijzigingen in hun vergoedingsbeleid aangekondigd. Voor de volledigheid vatten wij die hier samen:

CZ: geen clawback bij preferente middelen
Met ingang van 1 mei hoeft bij CZ geen clawback meer in te houden bij de preferente middelen die u levert. Als u in uw declaraties de clawback wel in mindering brengt, zal CZ dit niet ophogen voor u.

ONVZ: nieuwe lijst samengevoegde PRK-clusters LPG-regeling
ONVZ heeft de lijst met samengevoegde PRK-clusters voor hun laagste prijs-beleid bijgewerkt. Met ingang van 1 april 2021 gebruiken ze deze lijst voor het bepalen van de vergoeding die u ontvangt. ONVZ heeft hierbij verschillende PRK-codes gecombineerd in 1 cluster. Hierdoor is de vergoeding voor alle middelen in dat cluster gemaximeerd op het laagst geprijsde artikel, ook als een middel bijvoorbeeld als een gewone of bruistablet geleverd wordt.

VGZ: LPG tarieven bij doorgeleverde bereidingen
VGZ heeft met ingang van 1 april vier doorgeleverde bereidingen toegevoegd aan haar LPG-beleid. Dit gaat om de producten Aripiprazol, Dexamfetamine, Hydrocortison en Spironolacton. De maximale vergoeding per artikel is te vinden op de website van VGZ.

VGZ: vanaf 1 juni Eviplera niet vergoed
Met ingang van 1 juni 2021 schrapt VGZ de vergoeding voor het combinatieproduct Eviplera. Dit besluit is genomen op basis van het prijsverschil tussen dit product en de drie losse producten. Vanaf 1 juni wordt alleen de losse rilpivirine en het combinatieproduct emtircitabine/tenofovirdiso vergoed. Hierbij kunt u een aparte terhandstelling declareren voor beide verstrekkingen. Meer informatie over deze wijziging kunt u vinden op de website van VGZ.

Als u gebruik maakt van het Zeker-traject of de inspoelbestanden van CHA, dan zorgen wij dat de aangepaste clawback enn LPG-regelingen automatisch in uw systeem worden gezet.

Button nieuws