header-apothekers Apothekers

CZ: Anticonceptiva toch direct declareren

CZ heeft bekend gemaakt dat u anticonceptiva toch direct bij de verzekeraar mag declareren, ook als de patiënt ouder is dan 21 jaar. Als apotheek dient u wel vooraf toestemming te vragen aan de patiënt en deze toestemming ook vast te leggen.
Deze nieuwe werkwijze geldt ook voor eerder ingestuurde declaraties. Als u anticonceptiva heeft gedeclareerd en CZ heeft deze declaraties afgewezen, kunt u herdeclaraties insturen.

Button nieuws