header-apothekers Apothekers

Declaratie informatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het declaratieproces. Op onze beveiligde webapplicatie CHA-Online vindt u meer gedetailleerde informatie.

Maandschema in het CHA-Traject:

  • 1e t/m 5e dag: aanleveren declaraties
  • 1e t/m 9e dag: muteren afkeuringen via CHA-Online
  • 2e t/m 8e dag: beoordelen potentieel dubbele regels op CHA-Online
  • Vanaf 12e dag: ontvangst retourinformatie
  • 20e dag: betaling door CHA

Hier kunt u een overzicht openen met CHA- en Postbusverzekeraars.

Maandplanning en betaaldata

CHA heeft voor u een overzicht gemaakt van de maandplanning en betaaldata voor uw declaraties in het CHA- en Postbus Plus-Traject. Bekijk hier het overzicht van 2017.

CHA-Online

CHA-Online is de online webapplicatie van CHA. Via CHA-Online kunt u declaraties uploaden en afgekeurde declaraties direct herdeclareren. Op CHA-Online is een handleiding beschikbaar voor het gebruik van de applicatie. Als u eerst een korte introductie wilt, kunt u meedoen met een van de workshops van CHA. U kunt dit direct aanvragen via dit formulier

.

Voorschrijvergegevens

Landelijk is afgesproken dat het invullen van de persoonlijke AGB-code van de voorschrijver in de meeste gevallen genoeg is voor een correcte declaratie. Er zijn drie uitzonderingen op dit uitgangspunt.

  • Bij recepten die zijn voorgeschreven door een medisch specialist dient u de persoonlijke AGB-code van de medisch specialist en de AGB-code van de instelling in te vullen.
  • Recepten die afkomstig zijn van bijzondere instellingen (bijvoorbeeld RIAGG’s, GGZ-instellingen, trombosediensten, waarneemposten van huisartsen) is het juist verplicht de AGB-code van de instelling in te vullen en de persoonlijke AGB-code leeg te laten.
  • Als de persoonlijke AGB-code niet bekend is, hoeft u hier niets in te vullen. U dient wel het specialisme en de voorschrijver in te vullen.

Wij hebben een tabel met voorbeelden uitgewerkt ter illustratie van bovenstaande afspraken. Deze is hier te vinden.

Button nieuws