header-apothekers Apothekers

Overhevelingen 2022: immunoglobulines niet, epoëtines en G-CSF middelen wel

Het ministerie is van plan om epoëtines en G-CSF middelen met ingang van 1 januari 2022 over te hevelen naar het ziekenhuisbudget. Op dit moment worden deze middelen geleverd door openbare apothekers en ziekenhuizen. Als de geplande overheveling doorgaat, dan mogen alleen ziekenhuizen deze middelen nog aan patiënten leveren. De KNMP heeft gevraagd dit besluit te heroverwegen met het oog op de kwetsbare patiënten die deze middelen gebruiken.

De geplande overheveling van immunoglobulines gaat niet door, in verband met de gewijzigde marktomstandigheden als gevolg van de Corona-pandemie. Meer informatie over deze overhevelingen kunt u vinden op de website van de KNMP.

Button nieuws