header-home apothekers verzekeraars

Gebruik lokale artikelnummers

op .

Wij zien nog regelmatig dat er bij declaraties van geïmporteerde geneesmiddelen (als gevolg van leveringsproblemen in Nederland) een lokale code wordt gebruikt. Vaak is dit onterecht en wordt de declaratie afgekeurd. 

Als u, door een tekort in Nederland, een middel uit het buitenland importeert, dan wordt dit alleen vergoed als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toestemming heeft gegeven voor de import. In deze gevallen wordt er ook een (tijdelijk) ZI-nummer uitgegeven dat u dient te gebruiken in uw declaraties. Declaraties met een lokale code worden afgekeurd.

Er zijn uitzonderingssituaties mogelijk waarbij u een lokale code moet gebruiken voor uw declaraties. Meestal gaat dit om middelen waarvoor in Nederland helemaal geen alternatief uitgebracht is. Vraagt u in deze gevallen altijd eerst bij de verzekeraar van de patiënt of er recht is op vergoeding en hoe u het middel kunt declareren.

Button nieuws