header-home apothekers verzekeraars

Factuurnummer koppelen aan betaling

op .

Sinds deze week zijn de nieuwe declaratietrajecten Basis, Gemak en Zeker actief. Op de achtergrond is er in de programmatuur een hoop aangepast om de diensten volgens de nieuwe werkwijze te laten verlopen. Wij monitoren dit continu om de processen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Uit deze monitoring blijkt dat er sprake is van een storing bij factuurnummers in de declaraties die wij doorsturen naar verzekeraars; in plaats van uw factuurnummer sturen wij het CHA factuurnummer mee in de declaratie aan de zorgverzekeraar. Het gevolg hiervan is dat zorgverzekeraars het CHA factuurnummer gebruiken als betalingskenmerk. Dit, terwijl het een stuk makkelijker is als u uw eigen factuurnummer kunt gebruiken om de betaling te koppelen aan de juiste factuur.

Oplossing
Wij gaan de programmatuur aanpassen om ervoor te zorgen dat bij het doorsturen van de declaraties uw factuurnummer wordt gebruikt. Hierdoor is het betalingskenmerk direct te koppelen aan uw eigen facturen.

Hoe kunt u zien welk factuurnummer wij gebruiken?
Tot deze aanpassing is opgeleverd, kunt via CHA-Online het CHA factuurnummer makkelijk matchen met uw factuurnummer. U kunt dit doen door in CHA-Online te gaan naar het menu Facturen en klik dan op Geavanceerd zoeken. Vul het CHA factuurnummer in en u krijgt in het overzicht uw eigen factuurnummer te zien.

Ook kunt u direct een export maken van alle factuurnummers:

  • Ga hiervoor naar CHA-Online en klik op het menu Facturen.
  • Kies voor welke periode u facturen wil inzien (periode Januari 2021).
  • Klik op Zoek.
  • Rechts bovenin ziet u een knop Export, klik hierop.
  • Hiermee maakt u een export in CSV-formaat (te openen in Excel) van uw eigen factuurnummer, het CHA factuurnummer en het berekende bedrag. Als de status Afgehandeld is, dan is dat het bedrag wat in de retourinformatie van de verzekeraar is toegezegd.

Button nieuws