header-home apothekers verzekeraars

Gebruik rubriek 'Toelichting declaratiepost middel' in uw declaraties

op .

VGZ heeft aangegeven vanaf 1 januari 2021 actief te controleren op het vullen van de rubriek ‘Toelichting declaratiepost middel’. Indien er wordt afgeweken van het preferentiebeleid, dient u deze rubriek te vullen met één van de volgende waarden:

· Toelichting 02 = Aanspraak, niet preferent middel geleverd wegens logistieke noodzaak.

· Toelichting 03 = Aanspraak, niet preferent middel wegens medische noodzaak.

· Toelichting 11 = Zelfzorgmiddel, niet preferent middel geleverd wegens logistieke noodzaak.

· Toelichting 12 = Zelfzorgmiddel, niet preferent middel geleverd wegens medische noodzaak.

Declaratieregels waarbij deze rubriek niet – of niet correct – gevuld is, zullen vanaf 1 januari 2021 worden afgewezen met Vektis retourcode 1531: Toelichting declaratiepost middel ontbreekt of is onjuist. U kunt deze afkeuringen makkelijk herdeclareren via CHA-Online.

Button nieuws