header-home apothekers verzekeraars

Vanaf 1 februari 2021: directe betaling vanuit verzekeraars

op .

Vanaf 1 februari 2021 mag CHA vanuit de geldende wet- en regelgeving geen betalingen meer voor apotheken ontvangen en doorbetalen. Hierdoor vinden de betalingen van alle zorgverzekeraars met ingang van 1 februari 2021 (vanaf de januari 2021 declaraties) vanuit de zorgverzekeraar zelf plaats indien u geen Gemak of Zeker Traject afneemt.

CHA is voor de regeling onverzekerbare vreemdelingen (UZOVI 9989) via het CAK en One Underwriting Health (UZOVI 8971) nog wel steeds de partij die de declaraties ontvangt en verwerkt. Echter vindt de betaling van deze declaraties ook via de zorgverzekeraars plaats.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contact gelegd en geverifieerd of de betalingen rechtstreeks naar u gaan wanneer we declaraties indienen met uw praktijkcode. Veel verzekeraars hebben hier hun medewerking aan verleend. Met name voor de
verzekeraars Menzis en VGZ willen wij benadrukken dat wanneer u twijfels heeft of de verzekeraar over het juiste bankrekeningnummer beschikt dit alsnog via het contactformulier op de website van deze verzekeraars in te sturen. U vindt hier een overzicht met alle contactgegevens van de zorgverzekeraars.

Button nieuws