header-home apothekers verzekeraars

Onterechte afkeuringen ONVZ nultarief

op .

Bij ONVZ was sprake van een gedeeltelijke afkeuring binnen een declaratieset. Hierbij werd het WMG-tarief wel toegekend, maar de bijbehorende materiaalregel kreeg een nultarief. ONVZ heeft aangegeven dat deze declaraties onterecht zijn afgewezen. Inmiddels is de fout hersteld en zijn de geraakte declaraties deze week gecorrigeerd. Indien u gebruik maakt van het Postbus Plus-Traject, dan ziet u deze correcties terug op CHA-Online en het Verwerkingsverslag.

Button nieuws