header-home apothekers verzekeraars

Afkeuringen niet-preferente middelen Zorg en Zekerheid

op .

Zorg en Zekerheid verwacht dat bij declaraties van een niet-preferent middel altijd de daarvoor geldende landelijke codes bij logistieke of medische noodzaak gebruikt worden. Omdat deze codes niet in alle AIS-en beschikbaar waren, heeft Zorg en Zekerheid (voornamelijk) declaraties van maagzuurremmers en zelfzorggeneesmiddelen voor chronisch gebruik afgekeurd. Om de afgekeurde declaraties alsnog te vergoeden heeft de verzekeraar een tijdelijke aanpassing in haar declaratiesysteem toegepast. De volgende waarden kunnen voor deze groep geneesmiddelen voorkomen: 

  • Zelfzorgmiddel preferent / niet-preferent (chronisch gebruik): toelichting 1.
  • Niet-preferent middel, geleverd wegens logistieke noodzaak (toelichting 2) of medische noodzaak (toelichting 3).
  • Zelfzorgmiddel, niet-preferent geleverd wegens logistieke noodzaak (toelichting 11) of medische noodzaak (toelichting 12).

Herdeclareren van deze middelen
Om de declaraties van maagzuurremmers en zelfzorggeneesmiddelen chronisch gebruik alsnog te declareren is de declaratietermijn tijdelijk verruimd. Van 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020 kunt u de afgekeurde declaraties van maagzuurremmers en zelfzorggeneesmiddelen chronisch gebruik uit de periode 1 februari 2019 tot 1 juli 2020 opnieuw bij Zorg en Zekerheid indienen. Vanaf 1 oktober 2020 is de gebruikelijke declaratietermijn weer van toepassing.

Wanneer u gebruik maakt van CHA-Online, kunt u heel gemakkelijk herdeclareren door te kiezen voor toelichting declaratiepost bij de declaratie acties. Zorg ervoor dat u teruggaat tot periode 1 februari 2019 om alle afkeuringen terug te zien.

Button nieuws