header-home apothekers verzekeraars

Rapportages bij CHA

op .

U wilt binnen uw apotheek zorgdragen voor een correcte administratie. Daarnaast hebt u vanuit de contracten met verzekeraars uitgebreide (stuur)informatie nodig. Wellicht helpen onze rapportages u hierbij. Zo bieden wij bijvoorbeeld de rapportage preferentie- en substitutiegraad en de rapportage factuur btw-specificatie. Hieronder leest u hier meer over.

Rapportage preferentie- en substitutiegraad
Met deze rapportage krijgt u inzicht in de preferentie- en substitutiegraad van de verstrekkingen binnen uw apotheek. Met deze maandelijkse rapportage houdt u controle en kunt u tijdig ingrijpen om naheffingen te voorkomen. U krijgt te zien welke niet-preferente leveringen zijn gedaan, zodat u direct actie kunt ondernemen.

Rapportage factuur btw-specificatie
De rapportage factuur btw-specificatie geeft u inzicht in de btw-bedragen die u hebt gedeclareerd en die, na de verwerking, zijn toegekend door de verzekeraar. Door in één overzicht het declaratiebedrag en het toegekende bedrag naast elkaar te zetten, kunt u de correcties direct afboeken. Het is hiermee duidelijk welke btw daadwerkelijk is vergoed, zodat uw de u de juiste aangifte doet. Uiteraard houdt CHA in dit rapport rekening met alle declaraties die u bij ons indient, inclusief de dagtarieven, creditfacturen en herdeclaraties.

Hebt u interesse in (een van) deze rapportage(s), neem dan contact met ons op, zodat wij u meer kunnen vertellen over de voorwaarden en kosten.

Button nieuws