header-home apothekers verzekeraars

Nieuwe release CHA-Online

op .

Volgende week wordt er een nieuwe versie van CHA-Online opgeleverd. In deze versie hebben we naar aanleiding van uw suggesties verschillende verbeteringen doorgevoerd, waarvan de belangrijkste zijn:

  • bij het beheer van de Parkeerlabels ziet u nu hoeveel regels er met dat label geparkeerd zijn. Zo weet u direct of een label nog gebruikt wordt of inmiddels overbodig is.
  • In het scherm met de betalingen, kunt u vanaf nu ook zoeken met het CHA-factuurnummer. Zo kunt u snel en gemakkelijk controleren wanneer een factuur betaald is en welk bedrag u heeft ontvangen. Ook verrekeningen en nabetalingen worden hier getoond.
  • Wij hebben een nieuwe Raadpleeg-rol toegevoegd. Gebruikers met deze rol kunnen alle gegevens in een declaratie zien (inclusief persoonsgegevens), maar geen herdeclaraties insturen. Ze kunnen wel declaraties crediteren. Via de beheer-applicatie kunt u zelf bepalen wie er binnen uw praktijk toegang heeft tot CHA-Online en welke rol die persoon krijgt.

Wilt u meer weten over CHA-Online of heeft u een idee om het systeem verder te verbeteren, dan horen wij graag van u.

Button nieuws