header-home apothekers verzekeraars

Vergoeding geïmporteerde geneesmiddelen

op .

De afgelopen periode zijn er steeds meer vergunningen uitgegeven voor het importeren van geneesmiddelen uit het buitenland. Deze vergunning betekent dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toestemming geeft om, bij een geneesmiddeltekort in Nederland, een product uit een ander EU- of MRA-land te importeren. Deze toestemming betekent niet dat het geïmporteerde middel in alle gevallen wordt vergoed.

Fabrikanten dienen een tekort aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) te melden. Het CBG en de IGJ bepalen daarna gezamenlijk of er toestemming wordt gegeven om een middel te importeren en voor welke indicaties deze toestemming geldt. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de IGJ. Pas na deze publicatie mag u het middel afleveren en kunnen verzekeraars het middel vergoeden. Verzekeraars kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan een vergoeding.

Heeft u vragen over de vergoeding van een geïmporteerd geneesmiddel, dan adviseren wij u contact op te nemen met de verzekeraar.

Button nieuws