header-home apothekers verzekeraars

Zorgbegroting 2020: ruimere vergoeding bereidingen

op .

Het ministerie van VWS heeft in de begroting voor 2020 aangekondigd de vergoeding voor apotheekbereidingen uit te willen breiden. Concreet kijkt de minister naar twee situaties om een vergoeding voor een bereiding mogelijk te maken. In beide gevallen dient de bereiding als alternatief voor te dure geregistreerde geneesmiddelen.


De eerste situatie is als een geregistreerd geneesmiddel door te hoge kosten niet wordt vergoed. Daarnaast kan een apotheekbereiding vergoed worden als er nog geen besluit is genomen over de vergoeding voor het geregistreerde middel. In beide situaties geldt wel dat de bereiding tegen een acceptabele prijs mogelijk moet zijn.

De zorgbegroting wordt de komende periode in Tweede Kamer besproken. Daarna wordt duidelijk hoe deze plannen in de praktijk uitwerken.

Button nieuws