header-home apothekers verzekeraars

Vergoedingen De Friesland in 2020 gelijk aan Zilveren Kruis

op .

In 2018 zijn Zilveren Kruis en De Friesland gefuseerd. Als gevolg van die fusie verschuift de zorginkoop volgend jaar van De Friesland naar Zilveren Kruis. Dit betekent dat farmacie-declaraties van De Friesland met afleverdata in 2020 worden verwerkt en vergoed volgens de voorwaarden die ook voor Zilveren Kruis gelden.


Deze verandering leidt er onder andere toe dat de prijsafspraken die volgend jaar voor Zilveren Kruis gelden, ook worden toegepast op uw declaraties voor De Friesland. De geleverde middelen worden vergoed conform uw IDEA- of preferentie-contract en uw WMG-tarieven worden berekend met dezelfde kwaliteitsopslagen die Zilveren Kruis hanteert. Zilveren Kruis zal alle apotheken die in 2019 een contract met De Friesland hebben later dit jaar verder informeren over de exacte gevolgen.


Als u zeker wilt zijn dat u de juiste bedragen declareert voor alle verzekeraars, dan kan CHA u daarbij helpen met de dienst Opstellen Declaraties. CHA zet dan de juiste tarieven automatisch in uw AIS en controleert bij al uw declaraties of u ook declareert wat u met de verzekeraar hebt afgesproken.

Button nieuws