header-home apothekers verzekeraars

Declaraties crediteren

op .

Als verzekeraars een declaratie goedkeuren die niet helemaal correct is, bijvoorbeeld omdat per ongeluk een verkeerde hoeveelheid is ingevuld, dan moet u deze declaratie crediteren. 

Landelijk is afgesproken dat een credit-declaratie precies hetzelfde moet zijn als de oorspronkelijke declaratie, maar dan zoals die in het systeem van de verzekeraar staat. Dus als de verzekeraar een prijscorrectie heeft uitgevoerd, moet u het gecorrigeerde bedrag (wat de verzekeraar heeft uitbetaald) crediteren. Dit betekent dat u een declaratie pas kunt crediteren als u de retourinformatie van de verzekeraar hebt verwerkt. Ook de rest van de informatie in de credit-declaratie, zoals bijvoorbeeld de uitvoerder en geleverde hoeveelheid, moet exact gelijk zijn. 
Als u bijvoorbeeld 100 stuks hebt gedeclareerd, wat 10 stuks moet zijn, dient u eerst de volledige declaratie van 100 stuks te crediteren. Daarna kunt u een nieuwe declaratie voor 10 stuks insturen.

Via CHA-Online kunt u met twee klikken correcte credit-declaraties aanmaken. Deze optie is echter alleen beschikbaar voor declaraties waar wij ook de retourinformatie van hebben. Vandaar dat alleen apotheken die gebruik maken van het Postbus Plus-Traject declaraties via CHA-Online kunnen crediteren.

Button nieuws