header-home apothekers verzekeraars

Aanpassing regeling voor tijdelijke import bij geneesmiddelentekorten

op .

Sinds begin 2018 kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) generieke toestemming geven om geneesmiddelen uit EU- en/of MRA-landen te importeren, om zo tekorten in Nederland op te vangen. 

Voor een aantal geneesmiddelen heeft de IGJ een tijdelijke, generieke toestemming verleend om deze producten te importeren. Voor deze middelen hoeft u vooraf geen toestemming te vragen en ook geen artsenverklaring-administratie bij te houden. Mogelijk gelden er per product wel specifieke aanvullende voorwaarden. Op de website van de KNMP staat een overzicht van de artikelen waarvoor de IGJ deze toestemming heeft verleend. Op de website van Farmanco staan de aanvullende voorwaarden die mogelijk van toepassing zijn bij het importeren.

Button nieuws