header-home apothekers verzekeraars

Rapportages op CHA-Online

op .

CHA maakt iedere maand verschillende overzichten (rapportages en retourinformatie) waarmee u de verwerking van uw declaraties kunt volgen. Een aantal van deze overzichten bevat privacygevoelige informatie zoals BSN en geboortedatum. In verband met de aangescherpte privacywetgeving worden deze overzichten (het Verwerkingsverslag en de AP305) met ingang van deze maand niet meer gemaild, maar op CHA-Online geplaatst. U ontvangt een melding per e-mail dat het overzicht klaarstaat op CHA-Online. Door de beveiligde omgeving van CHA-Online kunnen wij garanderen dat privacygevoelige gegevens veilig beschikbaar worden gesteld. Daarnaast heeft u op CHA-Online een beveiligd archief van alle retourinformatie die in het afgelopen jaar aan u is gestuurd. Alle rapporten zijn op CHA-Online terug te vinden in het menu CHA-info bij de optie Rapportages.

Button nieuws