header-home apothekers verzekeraars

Declareren GVS-bijbetaling in 2019

op .

Per 1 januari 2019 is voor patiënten de eigen bijdrage voor geneesmiddelen gemaximeerd op € 250,-. Deze regeling geldt voor middelen die zijn opgenomen in het geneesmiddelen-vergoedingensysteem (GVS) en loopt in ieder geval tot en met 2021. Als er sprake is van een GVS-bijbetaling, dan kunt u dit bedrag volledig declareren bij de zorgverzekeraar. Landelijk is afgesproken dat verzekeraars de gedeclareerde bijbetalingen tot € 250,- in rekening brengen bij de patiënt. U wordt wel geadviseerd om de patiënt te waarschuwen voor een mogelijke factuur als u een middel met bijbetaling levert. Meer hierover is te lezen op de website van de KNMP.

Button nieuws