header-home apothekers verzekeraars

Controles op controle op samenloop tussen Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz)

op .

Per 1 april 2018 zijn zorgverzekeraars gestart met de controle op de samenloop tussen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierbij wordt gekeken of er middelen zijn gedeclareerd voor patiënten die ten tijde van de levering in een Wlz-instelling verbleven. Wanneer dit het geval is, dan dient het middel niet bij de zorgverzekeraar, maar bij de Wlz-instelling te worden gedeclareerd.

Wanneer de declaratie ten onrechte bij de zorgverzekeraar wordt ingediend, kan dit een afkeuring tot gevolg hebben. De afkeuring heeft retourcode 8983 en dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. Inmiddels hebben wij de eerste afkeuringen al geconstateerd. Sommige  verzekeraars waarschuwen nu nog alvorens ze gaan afkeuren. Hier dient uiteraard actie op ondernomen te worden. Het advies van Zorgverzekeraars Nederland luidt om – als u vermoedt dat daarvan sprake zou kunnen zijn – de patiënt te vragen of deze in een Wlz-instelling verblijft. Heeft u nog vragen over de controle of afkeuring, neem dan contact op met de betreffende zorgverzekeraar.

Button nieuws