header-home apothekers verzekeraars

Declareer de GVS-bijbetaling rechtsreeks bij IAK per 2018

op .

Voor geneesmiddelen die vanaf 1 januari 2018 worden verstrekt, kunt u de eigen bijdrage rechtstreeks bij IAK Verzekeringen declareren. Uw voordeel is dat u het volledige GVS bedrag vergoed krijgt vanuit IAK. Mocht de vergoeding voor de verzekerde gemaximeerd zijn, dan verhaalt IAK het  teveel betaalde bij de verzekerde. U kunt in uw apothekersinformatiesysteem (AIS) bij de basisgegevens per verzekeraar inregelen dat de GVS bijbetaling gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar.

Button nieuws