header-home apothekers verzekeraars

CHA Tips & Tricks: patiëntfactuur laten aanmaken

op .

Voor declaraties die niet door de verzekeraar worden vergoed, is het mogelijk om via CHA-Online een patiëntfactuur te laten opstellen en versturen door CHA. Het aanmaken hiervan gaat heel eenvoudig. Via de Declaratieacties of Patiëntacties in CHA-Online ziet u de reden van afkeuring (voorbeeld). Wanneer u op de betreffende regel klikt, dan krijgt u diverse opties te zien. Eén hiervan is Patiëntfactuur maken. Als u hiervoor kiest, dan krijgt u (eenmalig) een pop-up scherm te zien met de voorwaarden rondom het aanmaken van een patiëntfactuur. Gaat u hiermee akkoord, dan wordt de nota door ons verzonden.

Indien de factuur na 30 dagen niet is betaald, stuurt CHA een betalingsherinnering. Een eventuele aanmaning volgt na 14 dagen. Na de tweede aanmaning geeft CHA, uitsluitend op expliciet verzoek van de zorgverlener, de vordering ter incasso uit handen aan een extern  incassobureau. Dit krijgt u te zien in CHA-Online onder Factuuracties. Klik vervolgens op de betreffende regel en kies voor Incassotraject starten De specificaties van de bedragen worden opgenomen onder een aparte kop 'Betalingen op apotheek patiëntfacturen' op de reguliere betalingsspecificatie.

Button nieuws