header-home apothekers verzekeraars

CHA tips & tricks: controleren of uw declaraties binnen zijn

op .

Nadat u uw declaraties bij CHA hebt ingediend, kunt u gemakkelijk controleren of wij deze ook kunnen verwerken. U logt hiervoor in op CHA-Online en klikt vervolgens op de balk van de laatste declaratiemaand. Vervolgens ziet u hieronder de status van uw declaraties over de betreffende maand verschijnen.

Binnen het menu Facturen kunt u uw ingediende bestanden per UZOVI bekijken. Hier ziet u de door CHA ingelezen facturen en de status per factuur. Waar kunt u onder meer op letten nadat u uw declaraties hebt ingediend (klik hier voor de afbeelding)?

  • Maand: controleer of u de juiste maand actief hebt staan.
  • Aantal facturen: bovenaan het scherm ziet u om hoeveel facturen het in totaal gaat. Controleer of dit aantal overeenkomt met de door u verstuurde bestanden.
  • Grootste verzekeraar: ga na of de factuur van uw grootste verzekeraar tussen de ontvangen bestanden staat.
  • Status afgekeurd: heeft een factuur de status 'afgekeurd', ga dan de reden hiervoor na bij de factuuracties op het startscherm van CHA-Online. Lever vervolgens na uw correcties een nieuw bestand aan.


Let op: CHA voert een technische controle uit op de bestanden die u indient. Hierbij wordt nagegaan of het bestand voldoet aan de technische vereisten van de landelijke standaard. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat uw facturen in CHA-Online zichtbaar zijn. Als het bestand wordt afgekeurd tijdens de technische controle, dan ontvangt u hier via de e-mail bericht over met de oorzaak van het probleem.

Button nieuws