header-home apothekers verzekeraars

Vernieuwing retourinformatie CHA: prijscorrecties in Excel

op .

Met ingang van deze week sturen wij u vernieuwde retourinformatie. Vanaf dat moment krijgt u de prijscorrectiesin een apart Excel-bestand toegestuurd. Met deze wijziging hopen wij de retourinformatie overzichtelijker en efficiënter te maken.

Overzicht prijscorrecties (Excel)
In het Excel-bestand met prijscorrecties vindt u vrijwel alle gegevens terug die u ook in het PDF-bestand te zien kreeg. Wel hebben we per declaratieregel het prestatiekoppelnummer en het totale correctiebedrag per prestatiekoppelnummer toegevoegd. Zodoende kunt u hier met Excel makkelijk op filteren en sorteren om zo hele setjes bij elkaar te krijgen.

De Vektis-melding bij de prijscorrectie hebben we in dit bestand weggelaten. Hiermee hopen wij het overzicht makkelijker werkbaar te maken, omdat bijna alle correcties standaard dezelfde twee meldingen hadden.

Verwerkingsverslag (PDF)
In het Verwerkingsverslag wordt de specificatie van de prijscorrecties niet meer getoond. Wij hebben wel enkele aanpassingen gedaan in het Verwerkingsverslag:

  • Het Verwerkingsverslag begint met een totaaloverzicht van de retourinformatie waarin per factuur staat welk bedrag is afgekeurd en gecorrigeerd. Hierin vermelden we alleen de afkeuringen en prijscorrecties die we in de printperiode (doorgaans één week) hebben verwerkt. Als een verzekeraar later met aanvullende retourinformatie komt, wordt dat op het volgende verslag gespecificeerd.
  • Bij de afkeuringen zullen we – naast de bestanden die VECOZO of de verzekeraar afkeurt – voor de volledigheid ook vermelden welke bestanden wij hebben afgekeurd bij het inlezen. Op het moment dat u het Verwerkingsverslag ontvangt, is het echter heel goed mogelijk dat u deze bestanden met succes opnieuw hebt aangeleverd.

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud of toepassing van de vernieuwde retourinformatie, neemt u dan contact op met onze Servicedesk.

Button nieuws