header-home apothekers verzekeraars

Menzis: preferentiebeleid op MTX-injecties

op .

Menzis heeft aangekondigd vanaf 1 juli 2017 de methotrexaat-injectiepennen en injectiewegwerpspuiten op te nemen in haar preferentiebeleid. Dit betekent dat voor leveringen vanaf die datum in principe alleen het preferente middel in aanmerking komt voor vergoeding, tenzij er sprake is van medische noodzaak of leveringsproblemen. Het preferente middel is Injexate van Accord Healthcare.

Menzis heeft de ingangsdatum van dit beleid verschoven naar 1 juli 2017. Deze wijziging kwam echter te laat voor de taxe van juni 2017, waardoor u mogelijk bij leveringen in juni al meldingen krijgt over het leveren van een niet-preferent middel. Voor verstrekkingen in de maand juni kunt u deze melding negeren.

Button nieuws