header-home apothekers verzekeraars

Terugbetalingsregeling Amfexa 5mg

op .

Via HEVO Consult zijn wij geïnformeerd over een terugbetalingsregeling voor het middel Amfexa 5mg. Voor alle verstrekkingen vanaf 15 mei kan de patiënt een (gedeeltelijke) vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage die zij voor dit middel betalen.

Hiervoor dient de voorschrijvend arts eenmalig een aanvraagformulier in te vullen en ondertekend aan de patiënt mee te geven. Na de eerste verstrekking van het geneesmiddel na 15 mei kan de patiënt dit aanvraagformulier, het declaratieformulier en een rekening van de eigen bijdrage die de patiënt heeft betaald insturen naar de Stichting terugbetalingsregelingen HEVO Consult.

De vergoeding waar de patiënt recht op heeft, wordt dan binnen 14 werkdagen aan de patiënt overgemaakt. Voor alle volgende leveringen is alleen een kopie/foto van de rekening voldoende voor vergoeding van de eigen bijdrage.

Voor meer informatie over de terugbetalingsregeling en de formulieren voor uw patiënten verwijzen wij naar HEVO Consult.

Button nieuws