header-home apothekers verzekeraars

Declareren met de Dagtarief-dienst

op .

Enkele jaren geleden zijn de grote verzekeraars voor de vergoeding van incontinentiemateriaal overgestapt op een dagprijs-vergoeding. Onze klantenservice krijgt regelmatig vragen over deze vergoedingswijze en hoe CHA daarbij kan helpen.

Bij een dagprijs-systeem krijgt u geen vergoeding op basis van het materiaal dat u levert, maar op basis van een patiëntprofiel. Na een intake-gesprek deelt u de patiënt in het best passende profiel in. Dit profiel geeft een richtlijn voor het materiaal dat u kunt leveren, het normverbruik per dag en bepaalt welke vergoeding u per dag kunt declareren. Aan het eind van de maand declareert u niet het materiaal dat u hebt geleverd, maar het profiel van de patiënt en het aantal dagen waarvoor u materiaal hebt geleverd.

Vaak is het niet gemakkelijk om deze profielen via uw AIS te declareren. Vandaar dat CHA de zogenaamde Dagtarief-diensten heeft ontwikkeld. Als u gebruik maakt van deze dienst registreert u het patiëntprofiel eenmalig in CHA-Online. Daarna declareert u gewoon het geleverde materiaal bij CHA, net als uw overige leveringen. Wij zorgen er voor dat per patiënt het juiste profiel, met het juiste aantal dagen en het juiste bedrag bij de verzekeraar wordt gedeclareerd. Uiteraard helpen we u bij het bewaken van dit traject door u te waarschuwen als u langere tijd geen materiaal hebt geleverd, of materiaal levert aan een patiënt die nog niet in een profiel is ingedeeld.

Aan het eind van de maand maken wij een rendementsrapport. In dit rapport vergelijken we de kosten van het geleverde materiaal (op basis van de AIP) met de vergoeding die u ontvangt.

Wijzigt er iets aan het profiel van een patiënt, dan kunt u dit eenvoudig zelf bijhouden in CHA-Online. Wilt u meer informatie over de dagtarief-dienst van CHA? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze Servicedesk.

Button nieuws