header-home apothekers verzekeraars

Vervolg bevindingen 2017

op .

Ieder jaar controleert CHA of de eerste declaraties van het nieuwe jaar correct worden verwerkt. Door aan het begin van het jaar direct aandacht te besteden aan de nieuwe prijs– en vergoedingsafspraken voorkomen we herstelacties achteraf. Nu de eerste twee maanden zijn verwerkt, kunnen we de volgende zaken melden.

Zilveren Kruis: Voorschotbetaling & opstartproblemen
Zilveren Kruis begon 2017 met enkele opstartproblemen. Hierdoor zijn niet alle facturen binnen de contractueel afgesproken termijn verwerkt. Vandaar dat de verzekeraar in februari voorschotten heeft betaald. Daarnaast zijn er in februari enkele declaraties onterecht afgekeurd of gecorrigeerd.
Voor de apotheken in het Postbus Plus-Traject heeft CHA deze punten opgelost. Indien u geen gebruik maakt van het Postbus Plus-Traject adviseren wij u de retourinformatie en betalingen zelf te bewaken.

De Friesland: onterechte afkeuringen ivm ontbreken contract
Bij De Friesland zijn opvallend veel declaraties afgekeurd. Hierbij werd de WMG-declaratie afgekeurd met de melding: “WMG-tariefcode modulaire tariefstructuur ontbreekt of is onjuist.”
Deze afkeuringen werden veroorzaakt doordat niet alle contracten tijdig waren ingevoerd bij de verzekeraar. Voor de apotheken in het Postbus Plus-Traject heeft CHA herdeclaraties ingestuurd.

Contracten VGZ-volmachten
Na de declaratieverwerking van februari bleken er nog wijzigingen te zijn in de contractafspraken van de VGZ-volmachten. Deze wijzigingen zijn eind februari ingevoerd zodat de declaraties vanaf 1 maart direct met de juiste afspraken zijn verwerkt. CHA is in overleg met de volmachten over een herstel van de declaraties die in februari zijn verwerkt. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij de desbetreffende zorgverleners.

Aevitae: onterechte afkeuringen anticonceptie
Aevitae heeft declaraties van anticonceptie onterecht afgekeurd. Hierbij zijn de declaraties afgekeurd met de melding: “Aantal prestatierecords horend bij prestatierecord met prestatiecodelijst 060 (WMG-tariefcode) ontbreekt of is onjuist.”
Voor de apotheken in het Postbus Plus-Traject heeft CHA herdeclaraties ingestuurd.

Button nieuws