header-home apothekers verzekeraars

Wijziging in ANZ-tarieven 2014-2015

op .

Van Achmea ontvingen wij het bericht dat voor spoedeisende zorg in de avond, nacht en zondag (ANZ) nieuwe afspraken voor 2014-2015 zijn gemaakt.  Alleen dienstapotheken kunnen spoedeisende zorg declareren onder voorwaarde dat u als dienstapotheek afspraken met Achmea hebt gemaakt en hebt vastgelegd.

De overige (niet dienst) apotheken adviseren wij er op te letten geen ANZ-tarief meer te declareren.

Voor inhoudelijke vragen over deze wijziging kunt u contact opnemen met Achmea.

Button nieuws