header-home apothekers verzekeraars

Aanleveren declaraties rondom feestdagen

op .

Ondanks de naderende drukte in uw praktijk rondom de feestdagen, willen wij uw aandacht vragen voor het aanleveren van uw declaraties.

Clearing House Apothekers adviseert u om uw declaraties tijdig aan te leveren. In verband met de feestdagen en het weekeinde, hebben wij de betaalgarantie in het CHA-Traject met een dag verlengd: als u uw declaraties uiterlijk 6 januari bij ons indient, worden de declaraties in het CHA-Traject gegarandeerd op 20 januari uitbetaald.

Tevens adviseren wij om uw declaraties over 2013 en 2014 in aparte bestanden aan te leveren. Zo voorkomt u onnodige afkeuringen.

Button nieuws