header-home apothekers verzekeraars

Wijziging in preferentiebeleid Menzis

op .

Per 1 augustus voert Menzis een wijziging door in haar preferentiebeleid. Voor verstrekkingen vanaf 1 augustus is het niet meer noodzakelijk om het Menzis formulier Medische noodzaak in te vullen als u een niet-preferent middel levert.


Met ingang van 1 augustus is de notitie “medische noodzaak” of “MN” op het recept voldoende onderbouwing voor een afwijking van het preferentiebeleid. De niet-preferente middelen worden dan ook vergoed.


Bovenstaande wijziging geldt voor alle drie de labels van Menzis, Menzis (UZOVI-nummer 3333), Anderzorg (UZOVI-nummer 3332) en Azivo (UZOVI-nummer 7054).

Button nieuws