header-home apothekers verzekeraars

Onderhoud VECOZO 21 maart

op .

Op woensdag 21 maart vindt er van 18.00 tot 24.00 uur onderhoud plaats aan de diensten van VECOZO. De COV-controle blijft wel beschikbaar tijdens het geplande onderhoud, met uitzondering van twee korte onderbrekingen.

CHA Tips & Tricks: bulk-verzending herdeclaraties

op .

Sinds vorige maand is het mogelijk om in CHA-Online een bulk-verzending van herdeclaraties te doen. Deze optie is erg handig wanneer u de herdeclaraties ongewijzigd wilt insturen, bijvoorbeeld omdat ze onterecht zijn afgekeurd. In plaats van elke afkeuring afzonderlijk te herdeclareren, kan dit nu dus in één keer:

Wij hopen deze mogelijkheid de komende tijd uit te kunnen breiden met het muteren van meerdere regels tegelijk. Uiteraard informeren wij u hier nog over.

Indienen declaraties januari 2018: controleer extra op verzekeringsrecht

op .

Vanwege de wijzigingen in UZOVI's en nieuwe verzekerdennummers, adviseren wij u om vlak voor het indienen van uw declaraties nog een controle op verzekeringsrecht (COV-check) uit te voeren. Zodoende bent u er zeker van dat u de meest actuele gegevens gebruikt en uw declaraties bij de juiste verzekeraar terecht komen.

Meer artikelen...

Button nieuws