header-home apothekers verzekeraars

Onderhoud VECOZO 3 november

op .

Op dinsdag 3 november vindt er van 18.00 tot 24.00 uur onderhoud plaats aan de diensten van VECOZO. De COV-controle blijft wel beschikbaar tijdens het geplande onderhoud, met uitzondering van twee korte onderbrekingen.

Administratieve koppeling met uw boekhoudpakket

op .

Het declaratietraject is niet los te koppelen van uw boekhouding. Als u declaraties indient, dienen alle betalingen, prijscorrecties, afkeuringen en herdeclaraties correct in uw boekhouding te worden verwerkt. Om u op dit gebied te ondersteunen, biedt CHA de dienst Administratieve Koppeling aan. Hiermee zetten wij alle relevante informatie over uw declaraties om in boekingen voor uw boekhoudpakket. Deze worden daarna automatisch naar uw boekhoudpakket verzonden. Het enige wat u nog hoeft te doen, is de boeking accorderen. Omdat wij midden in het declaratietraject
staan, kunnen wij de informatie snel en betrouwbaar voor uw boekhouding aanleveren. Doordat u de boekingen zelf accordeert, houdt u wel de controle. De voordelen voor uw praktijk en financiële administratie:

  • Eén bron van alle informatie: informatie is compleet en wordt centraal aangeleverd.
  • Tijdbesparing door automatisering van de boekingen: minder handwerk bij verwerken van papieren administratie.
  • Actuele omzet en correcte btw gegevens: gevoed door informatie uit transacties.
  • Snelle sturing mogelijk: actueel overzicht van verschillen en openstaande posten.
  • Mogelijkheid tot specificatie omzet van bijvoorbeeld materiaalkosten geneesmiddelen, hulpmiddelen, WMG-opslag en btw.
  • Geen dubbele omzet als gevolg van herdeclaraties.

Ook als u uw administratie hebt uitbesteed aan een boekhouder of administratiekantoor, hebt u voordeel bij de Administratieve Koppeling. CHA koppelt in dat geval haar systeem aan uw boekhouding bij uw administratiekantoor en levert zo de informatie direct aan bij uw boekhouder.
Zo hoeft uw boekhouder geen tijd meer te besteden aan het invoeren van gegevens en kan hij zich richten op de andere zaken zoals het aanmaken van de jaarstukken. De Administratieve Koppeling van CHA werkt samen met de boekhoudsystemen Twinfield, Exact Online en Exact Globe. Werkt u met een ander boekhoudsysteem maar wenst u wel gebruik te maken van de Administratieve Koppeling, neemt u dan contact op met onze afdeling Servicedesk. Wij kijken dan graag voor u wat de mogelijkheden zijn!

Invullen voorschrijvergegevens

op .

Landelijk is afgesproken dat het invullen van de persoonlijke AGB-code van de voorschrijver in de meeste gevallen genoeg is voor een correcte declaratie. Er zijn drie uitzonderingen op dit uitgangspunt:

  • Bij recepten die zijn voorgeschreven door een medisch specialist dient u de persoonlijke AGB-code van de medisch specialist, de soort voorschrijver en de AGB-code van de instelling in te vullen.
  • Recepten die afkomstig zijn van bijzondere instellingen (bijvoorbeeld RIAGG’s, GGZ-instellingen, trombosediensten, waarneemposten van huisartsen) is het juist verplicht de AGB-code van de instelling in te vullen en de persoonlijke AGB-code leeg te laten.
    Als de persoonlijke AGB-code niet bekend is, hoeft u hier niets in te vullen. U dient wel de specialisatie in te vullen.

Wij hebben een tabel met voorbeelden uitgewerkt ter illustratie van bovenstaande afspraken. Deze is hier te vinden.

Meer artikelen...

Button nieuws