header-home apothekers verzekeraars

Nieuwe release CHA-Online

op .

Volgende week wordt er een nieuwe versie van CHA-Online opgeleverd. In deze versie hebben we naar aanleiding van uw suggesties verschillende verbeteringen doorgevoerd, waarvan de belangrijkste zijn:

  • bij het beheer van de Parkeerlabels ziet u nu hoeveel regels er met dat label geparkeerd zijn. Zo weet u direct of een label nog gebruikt wordt of inmiddels overbodig is.
  • In het scherm met de betalingen, kunt u vanaf nu ook zoeken met het CHA-factuurnummer. Zo kunt u snel en gemakkelijk controleren wanneer een factuur betaald is en welk bedrag u heeft ontvangen. Ook verrekeningen en nabetalingen worden hier getoond.
  • Wij hebben een nieuwe Raadpleeg-rol toegevoegd. Gebruikers met deze rol kunnen alle gegevens in een declaratie zien (inclusief persoonsgegevens), maar geen herdeclaraties insturen. Ze kunnen wel declaraties crediteren. Via de beheer-applicatie kunt u zelf bepalen wie er binnen uw praktijk toegang heeft tot CHA-Online en welke rol die persoon krijgt.

Wilt u meer weten over CHA-Online of heeft u een idee om het systeem verder te verbeteren, dan horen wij graag van u.

Zilveren Kruis: onterechte afkeuringen teststrips

op .

Deze week heeft Zilveren Kruis ons laten weten dat declaraties van teststrips in de afgelopen maanden onterecht zijn afgekeurd. Het betreft declaraties van teststrips, voor patiënten die verzekerd zijn met een selectief-polis bij Zilveren Kruis en zijn ingestuurd vanaf juni 2019. De declaraties zijn afgekeurd met de melding: Prestatie is niet volledig declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden.

Het probleem dat deze onterechte afkeuringen veroorzaakte, is inmiddels verholpen. Als een van uw declaraties onterecht is afgewezen, kunt u een ongewijzigde herdeclaratie insturen. Wij kunnen deze herdeclaraties helaas niet voor u versturen, maar via CHA-Online kunt u met enkele muisklikken zelf een herdeclaratie insturen. Als u twijfelt of de afkeuring terecht is, kunt u dit het best navragen bij Zilveren Kruis.

Oplossing voor de tien meest gebruikte afkeurmeldingen

op .

Verzekeraars gebruiken verschillende meldingen bij het afkeuren van uw declaraties. Helaas is uit de tekst van de melding niet altijd duidelijk wat de oorzaak van de afkeuring is – en dus ook niet hoe u het probleem kan oplossen. In de meeste gevallen kan CHA u hier wel bij helpen. 

Als u gebruik maakt van CHA-Online voor het insturen van herdeclaraties, ziet u bij de meeste afkeuringen een oranje kader om het onderdeel van de declaratie waar het probleem zit. Daarnaast geven wij boven in het scherm met de acties een korte tip wat u kan doen om een herdeclaratie in te sturen.

Afgelopen week hebben we daarnaast gekeken welke tien afkeurmeldingen het meest zijn gebruikt in 2019. Bij deze meldingen hebben we een wat uitgebreidere uitleg geschreven over wat er wordt bedoeld met de melding en hoe u het probleem kunt verhelpen. Deze uitleg kunt u terugvinden in dit document.

Als een van uw declaraties is afgekeurd en u weet niet direct hoe u dit kunt oplossen, neemt u dan contact op met onze Servicedesk. Vaak kunnen wij u verder helpen.

Button nieuws